Algemene voorwaarden

Over Vette Teksten
Vette Teksten is ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 72057475 en de naam Silke Polhuijs. Het adres van Vette Teksten is Thomas a Kempisstraat 12A, 8021 BB Zwolle. Het is een bedrijf van Silke Polhuijs, schrijfcoach en tekstschrijver.

Wanneer gelden de algemene voorwaarden?
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten van Vette Teksten: training en tekstschrijven. Dat betekent dat je akkoord gaat met de voorwaarden wanneer je een offerte goedkeurt. En wanneer we gaan samenwerken.

Over de algemene voorwaarden
 • Voordat we gaan samenwerken, stuur ik (Silke Polhuijs) je deze algemene voorwaarden toe. Zo weet je precies waarmee je akkoord gaat. De algemene voorwaarden zijn ook op mijn website te bekijken.
 • Ik heb het recht om de algemene voorwaarden aan te passen.
 • Het is mogelijk om bij onze samenwerking iets in de algemene voorwaarden te veranderen, maar alleen als we dit vóór het goedkeuren van de offerte schriftelijk hebben afgesproken. Schriftelijk kan zijn via e-mail, WhatsApp of de post.
Offertes
 • In een offerte staat duidelijk wat ik voor je ga doen en wat dit kost. Ik maak een offerte nadat ik met jou gepraat heb over wat jij graag wil.
 • Gaat het om tekstschrijven uitbesteden? Dan vraag ik je eerst om een duidelijke omschrijving van de opdracht. Vaak ontvang ik dan ook graag het aantal woorden dat je wenst. Of ik ontvang graag de teksten die je geredigeerd wil hebben. Voor tekstschrijven werk ik met een uurtarief, dus zo kan ik bepalen hoelang ik met de klus bezig ben en wat het kost.
 • Wanneer ik je een offerte toestuur, ben je niet verplicht om akkoord te gaan. En zolang je niet akkoord bent gegaan, zit je nergens aan vast.
 • De offerte is 14 dagen geldig. Ga je niet binnen 14 dagen akkoord? Dan is de offerte niet meer geldig. Je kunt hierna nog akkoord gaan, en er is een kans dat mijn aanbod dan nog steeds geldt. Dan is er niets aan de hand en is de afspraak rond. Het kan ook gebeuren dat mijn aanbod na deze 14 dagen niet meer geldt. Dat wil zeggen dat ik het recht heb om iets te veranderen aan mijn dienst of prijs. Ik kan in dat geval de offerte annuleren en een nieuwe offerte toesturen.
 • We hebben een officiële afspraak gemaakt zodra je de offerte goedkeurt (en daarmee automatisch akkoord gaat met de algemene voorwaarden). Deze afspraak heet een overeenkomst. We moeten ons dan allebei houden aan de afspraken. Dat betekent ook dat je verplicht bent om de factuur te betalen die erbij hoort.
 • Het kan gebeuren dat ik in de offerte een andere prijs vraag dan de prijs die je op mijn website vindt. Dat kan omdat ik bijvoorbeeld maatwerk ga leveren en mijn dienst dus voor je aanpas. De prijs in de offerte is geldig; niet de prijs op de website. En ook niet de prijs die je bijvoorbeeld van iemand anders hebt gehoord.
  Hoe werk ik?
 • Ik mag de opdracht uitvoeren op de manier waarvan ik denk dat het de beste is. Daarbij mag je er vanuit gaan dat ik goed ben in mijn vak en mijn kennis en ervaring gebruik. Maar ik luister ook altijd naar jouw wensen.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor het resultaat van mijn diensten. Zo kan ik bijvoorbeeld niet garanderen dat de teksten van jouw organisatie meer resultaat opleveren nadat je mijn training hebt gevolgd. Er zijn namelijk veel factoren waar dit vanaf hangt; dit hangt niet alleen af van mijn werk.
 • Om mijn werk goed te doen heb ik meestal informatie of teksten van je nodig. Zo bestudeer ik vóór een training teksten van jullie bedrijf. En als je tekstschrijven bij me uitbesteedt, heb ik ook vaak informatie nodig om aan de slag te kunnen. Het is jouw taak om deze informatie of teksten op tijd naar mij toe te sturen. Van tevoren hebben we contact over wat je me toestuurt en wanneer.
 • Ik deel deze informatie of teksten met niemand. Tenzij we schriftelijk hebben afgesproken dat ik ze naar iemand mag doorsturen.
Kosten
 • Alle prijzen die ik gebruik zijn exclusief btw.
Betalen
 • Een factuur voor de training Teksten voor kinderen schrijven stuur ik van tevoren, binnen een week nadat je akkoord bent gegaan met de offerte.
 • Een factuur voor tekstschrijven stuur ik binnen een week nadat ik klaar ben met de opdracht, tenzij we iets anders hebben afgesproken. Denk aan een maandelijkse facturering. Heb ik de opdracht nog niet goed kunnen afronden, bijvoorbeeld omdat ik wacht op de afgesproken feedback? Maar is het al wel de 15e van de volgende kalendermaand? Dan moet ik je volgens de wet de factuur toesturen.
 • Voor al deze facturen geldt: binnen 30 dagen moet je deze betalen, tenzij we iets anders hebben afgesproken.
Delen en publiceren van documenten en informatie
 • Documenten die horen bij het bedrijf Vette Teksten, mag je alleen met anderen delen of publiceren als dit op het document vermeld staat. Of als we dit schriftelijk hebben afgesproken. Op dit moment gaat dit om het mini-e-boek dat je krijgt na de training.
 • Andere documenten mag je wel delen met anderen. Je mag ze ook publiceren. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er met deze documenten gebeurt nadat de opdracht is afgerond. Het gaat hierbij om: – Teksten die ik voor je heb geschreven of herschreven – Teksten waarop ik feedback heb gegeven na een training
 • Ik heb geen auteursrecht op de teksten die ik voor je heb geschreven of herschreven, tenzij we hier afspraken over hebben gemaakt. Dat betekent dat jij in de meeste gevallen eigenaar bent van de teksten zodra de opdracht is afgerond.
 • Ik ga vertrouwelijk om met de informatie en documenten die je me toestuurt tijdens en na de opdracht. Ik deel ze niet met anderen en publiceer ze ook niet, tenzij we hier iets over hebben afgesproken.
  Klachten
 • Heb je een klacht over het werk van Vette Teksten? Stuur deze dan binnen 14 dagen na het afronden van de opdracht naar mij toe. Dus binnen 14 dagen na de training of na het afronden van de schrijfklus. Als je niet binnen 14 dagen een klacht hebt ingediend, ga ik er vanuit dat je tevreden bent over mijn werk.
 • Stuur je klacht naar Silke Polhuijs, info@vet-simpel.nl of via de post naar het adres bovenaan deze pagina. Laat duidelijk weten wat je klacht is. Ik heb het liefst dat je me ook belt over de klacht. Zo kunnen we deze zo snel mogelijk oplossen.
 • Begrijp ik je klacht en geef ik je gelijk? Dan is de klacht gegrond en ik zal de klacht dan oplossen. Dat kan betekenen dat ik het werk opnieuw doe of aanpas. Als dit niet meer mogelijk is, dan betaal ik het deel van de opdracht terug waar je ontevreden over bent.
 • Voor alle klachten geldt dat ik maar voor een deel aansprakelijk ben. Daarover lees je meer in de alinea hieronder.
Aansprakelijkheid
 • Ik ben maar voor een deel aansprakelijk. Dat betekent dat ik maar voor een deel verantwoordelijk ben voor de gevolgen van onze afspraken.
 • Ik ben alleen aansprakelijk als jij of je organisatie schade hebt opgelopen door mijn opzet of grove schuld, en als de schade direct komt door iets wat ik heb gedaan of juist niet heb gedaan.
 • Ik ben nooit aansprakelijk voor schade die niet direct komt door mijn werk, dus door iets wat ik heb gedaan of juist niet heb gedaan. Denk aan omzet of betrokkenheid die je hoopte te krijgen door teksten.
 • Naast de zaken hierboven gaat mijn aansprakelijkheid nooit verder dan de hoogte van het afgesproken bedrag.
Wanneer de opdracht niet door kan gaan
 • Het kan gebeuren dat een opdracht niet door kan gaan en dat ik daar niets aan kan doen. Dit heet overmacht en is een uitzondering op het nakomen van onze afspraak. Ik ben dan niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die je hierdoor oploopt.
 • Tijdens de periode van de overmacht kan ik de opdracht tijdelijk stilzetten of deze uitstellen. Duurt deze periode langer dan een maand? Dan hebben we allebei het recht om de opdracht stop te zetten (te ontbinden), zonder dat een van ons een schadevergoeding aan de ander moet betalen.
 • Zijn we akkoord gegaan maar wil je de opdracht toch niet door laten gaan? Dan kun je de opdracht annuleren, maar dan heb ik wel recht op betaling van het hele bedrag.
Privacy
 • Ik ga vertrouwelijk om met je gegevens en hou me hierbij aan de AVG-wet en andere wetten over gegevensbescherming.
Nederlands recht
 • Bij alle afspraken die we maken geldt het Nederlands recht.